Chat with us, powered by LiveChat

เครือข่ายทนายความแห่งประเทศไทย

ทนายความ

A. ทนายความคือใคร
B. ทนายความมีหน้าที่อะไร
C. วิธีเลือกทนายความ
D. ทนายความที่ดีควรเป็นอย่างไร

E. ทำไมต้องเลือกทนายความกรุงเทพ 02 114 7521
F. ทำไมต้องเลือกทนายใกล้คุณ 089 226 8899
G. ทำไมต้องเลือกทนายใกล้ศาล 089 227 1177
H. ทำไมต้องเลือกทนายคดีของคุณ 081 803 4097

***************************************

A. ทนายความคือบุคคลที่มีใบอนุญาตและมีความรู้ทางกฎหมาย เพื่อนำเสนอหรือให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้กับบุคคลหรือองค์กร นอกจากนี้ ทนายความยังสามารถว่าความในศาล แก้ปัญหาข้อพิพาท และร่างเอกสารกฎหมายต่าง ๆ ได้อีกด้วย

***************************************

B. ทนายความมีหน้าที่หลายอย่าง ดังนี้:

1. **ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย**: ให้คำแนะนำและวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย
2. **ว่าความในศาล**: เป็นตัวแทนฝ่ายลูกความในการดำเนินคดีในศาล
3. **ร่างเอกสารกฎหมาย**: เขียนสัญญา, ข้อตกลง, และเอกสารกฎหมายอื่น ๆ
4. **เจรจาแก้ไขข้อพิพาท**: เป็นตัวแทนเจรจาในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทต่าง ๆ
5. **เป็นตัวแทนทางกฎหมาย**: ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายแทนลูกความ
6. **ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่**: เสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของลูกความต่าง ๆ

***************************************

C. การเลือกทนายความเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วน นี่คือขั้นตอนที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้น:

1. **ตั้งเป้าหมายและความต้องการ**: รู้แน่ชัดว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอะไร เช่น คดีแพ่ง, อาญา, ธุรกิจ หรือครอบครัว

2. **ตรวจสอบประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ**: เลือกทนายความที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

3. **ตรวจสอบใบอนุญาตและประวัติ**: ตรวจสอบว่าทนายความมีใบอนุญาตที่ถูกต้องและไม่มีประวัติการถูกลงโทษหรือถูกตัดสิทธิ์

4. **ถามคำแนะนำจากคนรู้จัก**: ถามคนรู้จัก หรืออ่านรีวิวจากลูกค้าเก่า ๆ เพื่อให้ได้ความเห็นที่น่าเชื่อถือ

5. **ประเมินทัศนคติและความสามารถในการสื่อสาร**: ทนายความควรจะสามารถสื่อสารอย่างชัดเจน ให้คำปรึกษา และรับฟังความต้องการของคุณ

6. **สอบถามค่าบริการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน**: ค่าบริการควรจะชัดเจนและเหมาะสมกับงบประมาณของคุณ

7. **สัมภาษณ์ก่อนการจ้างงาน**: พูดคุยกับทนายความที่กำลังพิจารณา เพื่อประเมินความเหมาะสมและความสบายใจในการทำงานร่วมกัน

8. **ตรวจสอบความพร้อมและความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร**: ทนายความควรจะมีเวลาและพร้อมให้คำปรึกษาตามที่คุณต้องการ

***************************************

D. ทนายความที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้:

1. **ความเชี่ยวชาญและความรู้**: มีความรู้ทางกฎหมายอย่างลึกซึ้งและอัพเดทอยู่เสมอ
2. **ประสบการณ์**: มีประสบการณ์ในด้านที่คุณต้องการความช่วยเหลือ
3. **ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือ**: ยึดมั่นในหลักการและเจตนารมณ์ทางกฎหมาย
4. **ทักษะการสื่อสาร**: สามารถอธิบายเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย และรับฟังความต้องการของลูกความ
5. **ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา**: มองเห็นปัญหาและวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
6. **ความตั้งใจและความมุ่งมั่น**: มีความกระตือรือร้นในการนำเสนอและปกป้องสิทธิ์ของลูกความ
7. **ทัศนคติดีและความอดทน**: มีทัศนติการทำงานที่เป็นบวกและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
8. **การจัดการเวลาและทรัพยากรได้ดี**: มีการจัดการเวลาที่ดีและสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้
9. **สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้**: มีทักษะในการทำงานร่วมกับลูกความ, ทีมงาน, และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
10. **เปิดใจต่อการเรียนรู้และปรับปรุงตัว**: พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด

***************************************

E. ทำไมต้องเลือกทนายความกรุงเทพ 02 114 7521 

ถ้าคุณอยู่กรุงเทพมหานครหรือมีคดีความในกรุงเทพมหานครควรเลือกทนายความในกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยหลายเหตุผล:

1. **ความชำนาญในกฎหมาย**: ทนายความในกรุงเทพฯ มีความรู้และประสบการณ์ในกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายระดับชาติ

2. **ระบบศาลและหน่วยงานราชการ**: การทำงานในกรุงเทพฯ ทนายความมีความมั่นใจในกระบวนการและระบบที่มีลักษณะเฉพาะ

3. **ความสะดวกสบาย**: การเลือกทนายความในพื้นที่ช่วยให้สามารถนัดหมายและปรึกษาได้ง่ายขึ้น

4. **เครือข่ายที่แข็งแกร่ง**: ทนายความในกรุงเทพฯ มักจะมีเครือข่ายที่เปิดโอกาสในการทำงานกับผู้เชี่ยวชาญอื่น เช่น ผู้ประเมินทรัพย์สิน ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี เป็นต้น

5. **เครือข่ายทนายความ** มีทนายความกระจายอยู่ในเขตที่อยู่ของคุณ สะดวก รวดเร็วในการติดต่อและเข้าพบ ประหยัดค่าเดินทางและเวลาในการเดินทาง  

5. **การสื่อสาร**: ทนายความในกรุงเทพฯ มักจะมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เลือกทนายความที่มีประสบการณ์ เชื่อถือได้ และเข้าใจในความต้องการของคุณดีที่สุด

 

***************************************

F. ทำไมต้องเลือกทนายใกล้คุณ 089 226 8899

 

การเลือกทนายความที่อยู่ใกล้คุณมีข้อดีหลายประการ ดังนี้:

1. **ความสะดวกในการติดต่อและนัดหมาย**: การเลือกทนายที่อยู่ใกล้ทำให้การเดินทางมาพบปะและปรึกษาในกรณีฉุกเฉินสะดวกและรวดเร็วขึ้น

2. **ความเข้าใจในบริบทท้องถิ่น**: ทนายความที่อยู่ใกล้บ้านจะเข้าใจเรื่องราวและบริบทของพื้นที่ซึ่งสามารถมีผลกับกรณีของคุณ เช่น กฎหมายท้องถิ่น ประเพณี หรือวัฒนธรรม

3. **ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง**: คุณสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งเงินและเวลา ซึ่งช่วยลดความเครียดและความยุ่งยากในการดำเนินคดี

4. **การติดตามเรื่องราว**: การมีทนายใกล้บ้านช่วยให้คุณติดตามและอัพเดทความคืบหน้าของคดีได้ง่ายขึ้น

5. **การจัดการข้อมูลและเอกสาร**: การส่งและรับเอกสารจะง่ายและรวดเร็วกว่าหากทนายอยู่ใกล้

6. **ความคุ้นเคยและเชื่อถือได้**: การมีทนายความที่คุณรู้จักหรือตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมักทำให้คุณรู้สึกมั่นใจและเชื่อใจในการรับบริการ

การเลือกทนายใกล้คุณทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

***************************************

G. ทำไมต้องเลือกทนายใกล้ศาล 089 227 1177

การเลือกทนายความที่อยู่ใกล้ศาลมีข้อดีหลายประการที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคดีและสถานการณ์ของคุณ:

1. **การเดินทางสะดวก**: ทนายความที่อยู่ใกล้ศาลสามารถเดินทางไปยังศาลได้ง่ายและรวดเร็ว ทำให้คุณไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดความล่าช้าใดๆ ในวันนัดหมาย

2. **ความรู้ในกระบวนการศาลท้องถิ่น**: ทนายความในพื้นที่มักมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกระบวนการศาลท้องถิ่น รู้จักวิธีการทำงานของศาลและขั้นตอนที่เหมาะสม

3. **สร้างความคุ้นเคยกับบุคลากรศาล**: ทนายความที่ทำงานใกล้ศาลมักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรต่างๆ ในศาล เช่น ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ ทำให้กระบวนการดำเนินคดีเป็นไปอย่างราบรื่น

4. **การปรับตัวทันสถานการณ์**: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการข้อมูลด่วน ทนายความที่อยู่ใกล้ศาลสามารถปรับตัวและจัดการได้ทันที

5. **ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง**: ทนายความไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศาล ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาให้คุณ

6. **ความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมหรือการเจรจา**: การเข้าร่วมประชุมหรือการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับคดีสามารถทำได้ง่ายและสะดวก หากทนายความที่คุณเลือกอยู่ใกล้ศาล

การเลือกทนายความที่อยู่ใกล้ศาลสามารถทำให้กระบวนการทางกฎหมายของคุณเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

***************************************

H. ทำไมต้องเลือกทนายคดีของคุณ 081 803 4097

การเลือกทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในคดีของคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากทนายความที่มีประสบการณ์และความรู้เฉพาะทางสามารถช่วยให้คุณมีโอกาสชนะคดีได้สูงขึ้น นี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือกทนายความที่เชี่ยวชาญในคดีของคุณ:

1. **ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์**: ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในคดีประเภทเดียวกับของคุณจะมีความรู้และประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง ทราบถึงเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการว่าความ

2. **ความรู้เฉพาะทาง**: ทนายความที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะรู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณอย่างละเอียด ทำให้สามารถให้คำปรึกษาและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. **ความสามารถในการวิเคราะห์คดี**: ทนายความที่มีประสบการณ์สามารถวิเคราะห์คดีของคุณได้อย่างแม่นยำ ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคดี เพื่อที่จะเตรียมแนวทางการต่อสู้คดีที่ดีที่สุด

4. **การจัดการเอกสารและหลักฐาน**: การจัดเก็บและจัดการเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีต้องใช้งานเทคนิคเฉพาะทาง ทนายความที่เชี่ยวชาญจะทราบว่าต้องทำอย่างไรเพื่อใช้หลักฐานในการสนับสนุนคดีของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

5. **การเจรจาต่อรอง**: ทนายความที่มีความเชี่ยวชาญมีทักษะในการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจากการเจรจาหรือประนีประนอม

6. **เข้าใจระบบศาล**: การที่ทนายความเข้าใจระบบศาลและขั้นตอนการดำเนินคดีสามารถช่วยให้คดีของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

7. **ความน่าเชื่อถือ**: ทนายความที่มีชื่อเสียงดีและมีผลงานเป็นที่ยอมรับมักจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคดีของคุณ ทำให้คุณมั่นใจว่าคดีของคุณได้รับการดูแลอย่างดี

เลือกทนายความที่เหมาะสมและเชี่ยวชาญในคดีของคุณเป็นการลงทุนที่มีค่าสำหรับอนาคตและความสำเร็จในคดีของคุณ

***************************************

 


 • ทนายภูวงษ์.jpg
  สมาชิกเครือข่ายทนายความ กรุงเทพมหานคร(กดที่ชื่อเขตเพื่อเข้าเวปไซต์ของทนายความในเขตนั้น)ฝั่งพระนคร[คลองเตย] [คลองสามวา] [คันนายาว] [จตุจักร] [ดอนเมือง] [ดินแดง] [ดุสิต] [บางเขน] [บา...

 • เชียงราย ทค.ทวีโชค.jpg
  เชียงใหม่ [ทนายวิศธร เถาตระกูล][ทนายอัษฎา ยอดทองเลิศ] เชียงราย[ทนายทวีโชค ทาแกง][ทนาย] ลำปาง[ทนายสถาพร ใจการ] น่าน[ทนายศิริชญาภรณ์ วรรณ์ยางค์กูร] พะเยา[ทนาย] อุตรดิตถ์[ทนายณัฐ์พงษ์...

 • ลพบุรี ทค.ประดิษฐ์.jpg
  นครนายก [ทนายวัชรกรณ์] นครปฐม [ทนายสุภาพร (อิ๋ว) ] นครสวรรค์ [ทนายบ่าว] [ทนายไพศาล] นนทบุรี [ทนายทิชากร] [ทนายประชา] ปทุมธานี [] พระนครศรีอยุธยา [ทนายปราชญ์] พิจิตร [ทนายธีรภัทร] พ...

 • อุดร, ทค.ป๊อบ.jpg
  กาฬสินธ์ุ [] ขอนแก่น [ทนายณฐพฤกษ์] [ทนายศิรสิทธิ์] [ทนายยศพนธ์] ชัยภูมิ [] นครพนม [] นครราชสีมา [] บึงกาฬ [] บุรีรัมย์ [ทนายชนาเทพ] มหาสารคาม [] มุกดาหาร [] ยโสธร [] ร้อยเอ็ด [] เล...

 • นครศรีธรรมราช, ทค.จอย.jpg
  กระบี่ [] ชุมพร [] ตรัง [] นครศรีธรรมราช [ทนายภิญญาพัชญ์] นราธิวาส [ทนายธนกร] ปัตตานี [ทนายชนัญธิดา] พังงา [] พัทลุง [ทนายสายันตร์] ภูเก็ต [] ระนอง [] สตูล [] สงขลา [ทนายธนวัฒน์] [...

 • ฉะเชิงเทรา ทค.อริสา.png
  จันทบุรี [ทนายอุลิช] ฉะเชิงเทรา [ทนายสุมาลี] [ทนายอริสา] ชลบุรี [ทนายธนชาต] ตราด [] ปราจีนบุรี [ทนายสิทธิโชค] [ทนายกอบธนัช] ระยอง [] สระแก้ว []

 • กาญจนบุรี ทนายเสือ.jpg
  กาญจนบุรี [ทนายเตชวัชร] ตาก [] ประจวบคีรีขันธ์ [] เพชรบุรี [ทนายทิพาคุณ] ราชบุรี [ทนายทัศไนย]
Visitors: 262,272