Chat with us, powered by LiveChat

เครือข่ายทนายความ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการที่ประหยัด สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521 Thailand Lawyer Network providing legal services and litigation in any legal fields. Call Us 081 803 4097

              สวัสดีครับผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความและสมาชิกเครือข่ายทนายความแห่งประเทศไทย ยินดีที่ได้รู้จักและพร้อมให้บริการงานด้านกฎหมายและให้กับทุกท่าน

 ประวัติการศึกษา     
               จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่นที่ 2 จากสภาทนายความ ผ่านการอบรมหลักสูตรคดีแรงงาน ศาลแรงงานกลาง ผ่านการอบรมหลักสูตรธุรกิจคนต่างด้าวในประเทศไทย ผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ผ่านการอบรมหลักสูตรรับรองลายมือชื่อ Notary Services Attorneyสภาทนายความ ผ่านการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์น เอเซีย

ประวัติการทำงาน
                ปี พศ. 2531 ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญามาโดยตลอด ในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ศาลชำนัญพิเศษ และศาลปกครอง อีกทั้งรับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กรธุรกิจ

งานบริหารจัดกการ
                เมื่อปี พศ. 2548 ได้ก่อตั้งบริษัทกฎหมายชื่อ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศและบริษัท เครือข่ายทนายความ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 22 อาคารเค ซอยสุขุมวิท 35 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหาร และก่อตั้งเวปไซต์ http://www.thailandlawyers.info  ได้รวบรวมทนายความในแต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลของทนายความ อีกทั้งได้รวบรวมทนายความที่มีประสพการณ์ในคดีต่างๆไว้ในเวปไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เลือกใช้บริการทนายความที่มีประสพการณ์ในคดีนั้นๆ และเป็นผู้ก่อตั้งเครือข่ายทนายความ ในสื่อออนไลน์  Line, Facebookโดยใช้ชื่อว่า “สมาชิกเครือข่ายทนายความ” มีสมาชิกที่เป็นทนายความทั่วประเทศ.
                ด้วยเป้าหมายที่จะให้บริการที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายของสมาชิก กระผมและทีมงานได้นำเทคโนโลยี่ Web Server มาใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการทำงานทนายความร่วมกับทนายความทั่วประเทศ และเพื่อติดตามการทำงานของทนายความที่รับผิดชอบคดีของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบการทำงานของทนายความที่รับผิดชอบคดีของสมาชิกได้ตลอดเวลา อีกทั้งใช้เป็นศูนย์กลางในการการรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมาย และเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้สมาชิกได้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ
                กระผมและทีมงานเหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทนายความในเครือข่ายทั่วประเทศและทนายความที่มากด้วยประสพการณ์ในคดีต่างๆ มีโอกาสให้บริการด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กรธุรกิจ บริหารจัดการหนี้ ให้กับสมาชิกทุกท่าน  โทรหาผมได้ทุกวันที่ ที่มือถือ 089-226-8899 ครับ

ทนายความภาคใต้ 
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ทนายความภาคกลาง
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ทนายความภาคกลาง
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
Visitors: 187,939