Chat with us, powered by LiveChat

คดีทรัพย์สินทางปัญญา

ทนายความคดีทรัพย์สินทางปัญญา 099-464-4445

        สวัสดีครับผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร คดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นคดีที่เราจะเห็นทางสื่อทีวี หนังสือพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์มากมาย ที่ทราบๆกันเมื่อก่อนคือ เจ้าหน้าที่จับแผ่นซีดี ที่บันทึกข้อมูลภาพและเสียง คดีประเภทนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้ครับ คำว่ายอมความกันได้คือ ทั้งสองฝ่ายยินดีทำข้อตกลงกันในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ ศาล เมื่อตกลงกันได้ก็จะถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้อง คดียุติ แต่อย่าลืมว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นคดีที่มีโทษทางอาญาและทางแพ่งด้วย มีปัญหาปรึกษาเราได้ครับ


Visitors: 255,387