Chat with us, powered by LiveChat

คดีเช่าซื้อ

ทนายความคดีเช่าซื้อ 099-464-4445
        สวัสดครับ ผมทนายทัศไนย เล้าพูนพิทยะ เรียกทนายโจโจ้ ก็ได้ครับ นับตั้งได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเป็นต้นมา ผมก็ทำคดีเช่าซื้อมาโดยตลอดครับ จนถึงปัจจุบัน มีประสพการณ์ในการทำคดีเช่าซื้อมามากมาย มีข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริงมากมายหลายอย่างที่เปลี่ยนไป ในทางคดี ส่วนใหญ่ลูกหนี้จะไม่สู้คดี แต่ผมในฐานะทนายความของผู้ให้เช่าซื้อ มองเห็นช่องทางการต่อสู้คดีมากมาย มีปัญหาโทรมาปรึกษาได้นะครับ หรือโทรนัดพบผมได้ ยินดีให้คำปรึกษาและบริการครับ

Visitors: 262,253