Chat with us, powered by LiveChat

เตรียมตัวไปศาล

สวัสดีครับผมทนายภูวงษ์ ประธานเครือข่ายทนายความครับ ผมจะมาแนะนำวิธีปฎิบัติตน เมื่่อท่านจะต้องไปติดต่อราชการในศาลยุติธรรมครับ ก่อนอื่นท่านต้องรู้ตัวเองก่อนว่าท่านจะไปศาลเพื่ออะไร ในฐานะอะไร หลักๆไปศาลในฐานะเป็นโจทก์ฟ้องคดี เป็นจำเลยในฐานะผู้ถูกฟ้อง เป็นพยานให้กับโจทก์หรือจำเลยในคดีตามหมายเรียกของศาลหรือตามที่โจทก์หรือจำเลยแจ้งท่านไว้ ก่อนออกจากบ้านท่านจะต้องเตรียมตัวท่านเองให้เรียบร้อยก่อน ต้องแต่งกายสุภาพ ไม่ควรสวมร้องเท้าแตะ เอกสารส่วนตัวที่ควรจะต้องนำติดตัวไปด้วย เช่นบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และเอกสารที่ศาลส่งมาถึงท่าน ยกตัวอย่างสำเนาคำฟ้อง หมายเรียก เป็นต้น ตรวจสอบเวลาให้ถูกต้องว่าทนายความ หรือศาลนัดวันเวลาใหน โดยปกติแล้ว ศาลจะนัดเวลาเช้า 9:30 - 12:00 และช่วงบ่ายเวลา 13:30 - 16:30 นาฬิกา จำง่ายๆคือ เวลาราชการนั้นแหละครับ ดูวันที่ เดือน ปีให้เรียบร้อย และดูว่าเวลาใหน ช่วงเช้าหรือบ่าย 

         ถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้เผื่อเวลาต้องเดินทางไปศาลด้วย เพราะปัญหาจราจร  ส่วนต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับ เมื่อเดินทางไปถึงศาลแล้ว ท่านควรจะเข้าไปสอบถามประชาสัมพันธ์ของศาล (เจ้าหน้าที่เสื้อสีฟ้า) แจ้งว่ามาศาลวันนี้ ในคดีหมายเลขดำที่เท่าไหร่ นำเอกสารที่ติดตัวมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคดีที่ท่านมาศาลนั้น พิจารณาคดีที่ห้องเลขที่เท่าไหร่ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวันนัดในระบบคอมพิวเตอร์ให้ และแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านจะต้องไปห้องพิจารณาคดีที่เท่าไหร่ แต่ถ้าท่านนัดหมายกับทนายความของท่านแล้วก็ไม่ต้องทำตามขั้นตอนดังกล่าว เพราะทนายความของท่านจะแจ้งท่านเองครับ เมื่อท่านทราบห้องพิจารณาคดีแล้ว ก็ให้ท่านเดินทางไปที่ห้องพิจารณาคดีที่เจ้าหน้าที่แจ้ง ถ้าท่านไปก่อนเวลา ห้องปิดอยู่ก็อย่าตกใจ เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังค์ ยังไม่เปิดห้องพิจารณาคดี ให้นั่งรอที่หน้าห้องพิจารณาจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาเปิดห้อง แล้วท่านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านเป็นใคร เป็นโจทก์ จำเลย หรือพยาน ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านเดินทางมาถึงศาลแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ท่านนั่งรอในห้องพิจารณาคดี จนกว่าศาลจะขึ้นบัลลังค์พิจารณาคดี ในการพิจารณาคดีนั้น ศาลจะเรียกพิจารณาคดีเป็นเรื่องๆไป แต่ละวันศาลท่านจะนัดหลายคดี คู่ความคดีใหนพร้อมก่อน ท่านก็จะหยิบเอาคดีนั้นมาพิจารณาคดีครับ 

ข้อควรระวังเมื่อไปศาล
*ห้ามนำอาวุธ ยาเสพติด หรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเข้าไปในเขตศาล มิฉะนั้นท่านอาจจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ซึ่งมีโทษจำคุกครับ
*ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในห้องพิจาณาคดี ควรปิดเสียง หรือปิดเครื่องเสียก่อนเข้าห้องพิจารณาคดี 
*ห้ามบันทึกภาพ เสียงในห้องพิจารณาคดีด้วยครับ
กรณีจำเป็นที่จะต้องเดินเข้าออกห้องพิจารณาคดี ก่อนเข้าออกห้องพิจารณาคดี ควรโค้งคำนับ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพศาลครับ
 
Visitors: 255,387