Chat with us, powered by LiveChat

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นจำเลย

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นจำเลย
             สวัสดีครับผมทนายภูวงษ์ ประธานเครือข่ายทนายความ อาชีพทนายความนอกจากเป็นจะให้บริการงานด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้วยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของวิชาชีพนี้คือการเป็นทนายความดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลครับ ทนายความแต่ละท่านก็จะมีประสพการณ์ที่ต่างกัน ระยะเวลาในการทำงานต่างกัน ซึ่งท่านต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่ท่านจะมอบหมาย เมื่อท่านได้รับหมายเรียกจากศาล พร้อมสำเนาคำฟ้อง ให้ท่านยื่นคำให้การภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับหมายเรียก หมายเรียกจะถูกส่งไปที่บ้านของท่าน ตามทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ถ้าบ้านที่ท่านอยู่ปัจจุบัน เป็นบ้านที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้านก็ไม่มีปัญหา ท่านจะเห็นหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง แขวนอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน กรณีที่ไม่มีคนรับหมาย (แนะนำอย่าเซนต์รับหมายเรียก) เจ้าหน้าที่จะนำไปแขวนไว้ และเขียนที่มุมบนด้านซ้ายว่า " ปิดหมาย" วันที่..... นั้นหมายถึงให้ท่านยื่นคำให้การภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ระบุเป็นวันปิดหมาย หลังจากที่ท่านได้รับหมายเรียกแล้ว ให้ท่านอ่านข้อความในหมายเรียกก่อนนะครับ เป็นหมายเรียกของศาลใหน เป็นความหรือคดีแพ่งหรือคดีอาญา เพราะถ้าเป็นคดีแพ่งท่านจะต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดี คำให้การนั้นคือข้อโต้แย้งที่ท่านถูกฟ้องมา ให้ทนายความของท่านเขียนดีกว่านะครับ ระยะเวลานี้ขยายได้นะครับ ถ้าท่านมีเหตุขัดข้อง เช่นว่ามีเอกสารจำนวนมาก เอกสารอยู่กับหน่วยงานอื่นซึ่งจะต้องขอหมายเรียก ต้องยื่นคำร้องขอขยายเวลายื่นคำให้การต่อศาลครับ ถ้าท่านมีทนายความอยู่แล้ว โทรหาทนายความของท่านให้มารับเอกสารเพื่อเตรียมคำให้การยื่นต่อศาลครับ หรือไม่ก็ส่งภาพถ่ายท่านเฟส หรือไลน์ หรืออีเมลให้ทนายความเตรียมเอกสารสำคัญคือ "ใบแต่งตั้งทนายความ" ส่วนมากแล้วทนายความจะเตรียมไว้ให้ท่านเซนต์ในวันที่มารับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องครับ แต่ถ้าเป็นทนายความในเครือข่าย ทนายความของเราจะไปให้บริการท่านถึงบริษัทหรือบ้านของท่านครับ 
             แต่ถ้าท่านไม่มีทนายความส่วนตัว หรือประจำตระกูลของท่าน จะทำอย่างไร ท่านควรจะเข้าอินเตอร์เนต เข้า google แล้วพิมพ์คำว่า ทนายความจังหวัด.... ท่านก็จะพบรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ โทรไปเบอร์นั้นได้เลย ปรึกษาทนายความว่าถูกฟ้องจะต้องทำอย่างไร ทนายความก็จะให้คำปรึกษาว่าต้องทำอย่างไรบ้าง โทรหาสัก 2-3 ทนายความนะครับ แล้วเลือกเอาทนายความที่ท่านคิดว่าใช่ทนายความ ผู้ที่จะมาดูแล แก้ปัญหาท่านได้ ลืมบอกไปว่า ค่าว่าจ้างทนายส่วนมากเขาไม่บอกกันทางโทรศัพท์ครับ เพราะทนายความกลัวท่านชอปปิ้งทนายความ โทรหาทนายความคนนั้น คนนี้ เพื่อสอบราคา ส่วนมากเขาจะไม่บอกค่าจ้างจนกว่าท่านจะเข้าไปที่สำนักงานทนายความ ส่วนในเครือข่ายของเราก็เช่นกันครับ เราจะไม่แจ้งค่าวิชาชีพ จนกว่าเราจะได้เห็นเอกสารหรือสำเนาคำฟ้องครับ ในคดีแพ่งท่านไม่จำเป็นต้องไปศาล รอรายงานจากทนายความของท่านครับ 
              แต่ถ้าเป็นหมายเรียกคดีอาญา ท่านจะต้องแต่งตั้งทนายความไปถามค้านพยานโจทก์ ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันนัดไต่สวนมุลฟ้องจะระบุในหมายเรียกครับ ท่านจะต้องเตรียมข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานเพื่อใช้ประกอบในการถามค้าน ถ้าศาลฟังพยานโจทก์แล้ว เชื่อว่ามีมูลความผิดตามฟ้อง ศาลก็จะประทับรับฟ้องครับ แต่ถ้าศาลไม่เชื่อพยานโจทก์ ศาลก็จะไม่รับฟ้องและจำหน่ายคดีครับ ต่อไปทนายความโจทก์ก็จะอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์ ท่านก็จะต้องให้ทนายความของท่านยื่นคำคัดค้านไปที่ศาลอุทธรณ์ ระยะเวลาที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่งมา ประมาณ 3-6 เดือนหรืออาจจะเป็นปี 
              สรุป ทันทีที่ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ให้โทรหาทนายความครับ เบอร์นี้มีทนายความทั่วประเทศ 089-226-8899 เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดครับ

Visitors: 255,390