Chat with us, powered by LiveChat

สมัครสมาชิกสามัญ (ทนายความเท่านั้น)

สวัสดีครับผมทนายภูวงษ์ ขอต้อนรับการเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความครับ สมาชิกมี 2 ประเภท คือ

1. สมาชิกสามัญ

 2. สมาชิกวิสามัญ
 
สิทธิ์และผลประโยชน์ของสมาชิกมีดังนี้

  1. สมาชิกสามัญ หมายถึงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับการจัดสรรงานคดีต่างในเขตพื้นที่การทำงานของท่าน โดยท่านได้สามารถกำหนดค่าวิชาชีพจากงานที่เครือข่ายจัดส่งให้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพทนายความด้วยกัน ทั้งนี้สมาชิกจะต้องปฎิบัติตามระเบียน ข้อปฎิบัติของเครือข่ายอย่างเคร่งขัด
 
  2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึงบุคคลทั่วไป สิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิกวิสามัญท่านได้รับการบริการ โดยขอรับคำปรึกษาและจ่ายค่าวิชาชีพในอัตราที่มาตราฐาน อีกทั้งท่านยังได้รับผลประโยชน์อีกหลายประการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เลขาเครือข่าย คุณนิด มือถือ 085-660-6959
 
สนใจเป็นสมาชิกเครือข่ายทนายความของเรากรอกใบแบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกได้เลยครับ
 
 
 
 
 
 
 

สมัครสมาชิกสามัญ

(ทนายความเท่านั้น)
Visitors: 255,390