Chat with us, powered by LiveChat

อุบัติเหตุทางรถยนต์

Call Center 089-226-8899

http://www.thailandlawyers.info

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 11:17 น. 

อุบัติเหตุทางรถยนต์

จาก Call Center ที่เคยมีคำถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ จะมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนต์สูงกว่าปกติ หน่วยงานราชการมีการประชาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุ ทีวีให้ช่วยกันระมัดระวัง แต่เมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วจะทำอย่างไร 

คำเตือน:::: เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ถ้าคุณเป็นคนขับ ให้สำรวจคนที่บาดเจ็บก่อนเป็นสิ่งแรก ต้องช่วยพาคนบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โทรหาประกันรถยนต์ของท่าน หมายเลขบริษัทประกันจะติดอยู่หน้ากระจกรถยนต์ของท่าน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่กรณี ทางที่ดีใช้โทรศัพท์ของคุณถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ และภาพการเกิดอุบัติเหตุไว้ ถ้าความผิดชัดเจน ไม่ว่าคุณหรือคู่กรณีให้เขียนบันทึกกันไว้ว่าใครผิดใครถูก ส่วนความเสียหายให้ว่ากันทีหลัง จากนั้นก็เคลื่อนย้ายรถไม่ให้กีดขวางการจราจร แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ต้องเจ้าหน้าที่บริษัทประกันของท่าน เรียกพนักงานสอบสวนมาที่เกิดเหตุ ไปลงบันทึกประจำวัน จากนั้นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ชี้มูลความผิด ลงโทษปรับ ข้อมูลที่ได้ถ้าตกลงเรื่องค่าเสียหายกันไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันชั้นศาล แต่ถ้ามีประกันของเขาของเราเรื่องทั้งหมดก็จะง่ายขึ้น ตรวจสอบประกันรถยนต์ของคุณให้เรียบร้อยนะครับ 

ข้อควรระวัง  ถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน ใบเสร็จค่าปรับและข้อมูลของคู่กรณี รวมถึงภาพอุบัติเหตุไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ทนายความเตือนภัยครับทนายภูวงษ์ (Poovong Posai) โพธิ์ไทร
มือถือ mobile: 081-803-4097
Visitors: 196,929